คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมผู้บริหารศวฮ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่

admin

มกราคม 22, 2023

ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประชุมและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านวิชาการและด้านธุรกิจในการสนับสนุนสถานประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศบาห์เรนและตะวันออกกลาง ในอนาคต

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกา

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ให้การตอนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin – Senior University Lecture จาก Advanced Medical and Dental Institute – Universiti Sains Malaysia (IPPT-USM)

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

พฤศจิกายน 14, 2022
Message us