ห้องปฏิบัติการ
นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

การบริการตรวจวิเคราะห์

1. การทดสอบการปนเปื้อนเจลาติน

Gelatin (Colorometry : AOAC 990.26 and FTIR :In house method)

เจลาติน(Gelatin) : เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ เจลาตินในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน ลูกกวาด วุ้น เจลลี่ มาร์ชเมลโล    ไอศครีม นมและผลิตภัณฑ์จากนม น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม ซอสปรุงรส ครีมสลัด มายองเนส ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ไส้กรอก และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ


2. การทดสอบส่วนประกอบของไขมัน

Fatty Acid Profile (GC/MS-MS ,GC-FID, Lepage G and Roy : CC 1984, 1986)

สัดส่วนกรดไขมัน (Fatty Acid Profile) : เพื่อทำการวิเคราะห์ชนิดและสัดส่วนของกรดไขมัน ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ น้ำมัน นมและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ขนมขบเคี้ยว ซอสปรุงรส มายองเนส ครีมสลัด ซุปผง เครื่องแกง น้ำพริก ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้รวมถึงการวิเคราะห์สัดส่วนของกรดไขมันในน้ำเลือด (Plasma) และเม็ดเลือดแดง (Red blood cell)


3. การทดสอบปริมาณเอทธิลแอลกอฮอล์

Alcohol (GLC: AOAC973.23)

แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) : เพื่อทำการตรวจแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม สีและกลิ่นสังเคราะห์ น้ำจิ้ม ซอสปรุงรส เครื่องดื่มชูกำลัง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ


4. การทดสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในอาหารและสิ่งตัวอย่างทางชีวภาพ

DNA (Real-Time PCR : In house method)

ดีเอ็นเอ (DNA) : เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของสุกรในผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น เป็นต้น


5. การทดสอบสารประกอบโพลาร์

Polar compounds (Mini column: AOAC 982.)

เพื่อทำการตรวจสารประกอบโพลาร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ น้ำมันปรุงอาหารใหม่และน้ำมันที่ผ่านการทอดอาหาร


6. การทดสอบการปนเปื้อนคอลลาเจนของสุกรในอาหารและสิ่งตัวอย่างทางชีวภาพ

Porchine collagen (Liquid Chromatograph Coupled with Quadrupole Linear lon Trap Mass Spectrometer(LC-QTRAP-MS/MS)/Electrospray lon Trap Mass Spectrometer (LC-lon Trap-MS/MS))


7. การทดสอบกลีเซอรอล

Glycerol (Fourier Transform infrared Spectroscopy)


8. การทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในอาหาร

Heavy metals (ICP-AES : AOAC 984.27)


ใบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017


ขั้นตอนขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง

1. กรอกข้อมูล

แบบฟอร์มออนไลน์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 218 0614
หรือ 02 218 0619

2. ส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

3. ชำระเงินค่าบริการ

4. ตรวจสอบสถานะ

5. รับใบรายงานผลการตรวจ

6. ตรวจสอบผลการทดสอบ

Message us