คณะรัฐมนตรีช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กิจการศาสนา) แห่งมาเลเซียเข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กิจการศาสนา) แห่งมาเลเซียเข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

H.E.Senator Prof. Dr. Zulkifli Hassan, Deputy Ministeri in the Prime Minister’s Department (Religious Affairs) of Malaysia ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. ซุลกิฟลี ฮัสซัน รัฐมนตรีช่วยว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กิจการศาสนา) และสมาชิกวุฒิสภาแห่งมาเลเซีย พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) 

นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)  ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.นูรีซัน มะหะหมัด และ ดร.มาริสา มารแพ้ (นักวิจัย)  เข้าร่วมต้อนรับ

โดย รศ.ดร.วินัย ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่ง ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. ซุลกิฟลี ได้กล่าวชื่นชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลว่าเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมอย่างมาก พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ยังพาคณะเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้านงานวิจัยและงานบริการอีกด้วย

Message us