บันทึกความสำเร็จของงาน Thailand Halal Assembly 2023 (THA2023)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) จัดงาน Thailand Halal Assembly เรียกสั้นๆว่า THA นับถึงปีนี้ 10 ครั้งติดต่อกันชนิดไม่มีเว้นวรรค งานปีแรกจัดที่โรงแรม Centara Central World ปีที่สองและสามจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ อีกสามปีจัดที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กระทั่งเข้าสู่การระบาดของโรคโควิด หลายงานปิดตัวลงทว่างาน THA 2020 ยังมีอยู่เพียงถอยไปจัดภายในมหาวิทยาลัยโดยยกเลิกงานหรูหราอย่าง Expo ลง โดยเน้นรูปแบบ Virtual Expo และ Virtual Conference แทน 

ถึงงาน THA2022 การระบาดลดลงทว่างานยังคงจัดภายในมหาวิทยาลัย จนถึงงาน THA2023 โรคระบาดหายไปแทบสิ้นเชิง งานประชุมทางวิชาการจึงกลับมาอยู่ในรูปแบบปกติพร้อมข้อได้เปรียบด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นทำให้สามารถจัดงานในรูปแบบไฮบริดได้หรือผสมผสานได้ มีการประชุมแบบ Actual ในสถานที่และแบบ Virtual ผ่านออนไลน์ควบคู่ไปด้วยกัน งาน THA2023 ปีนี้จึงเป็นไฮบริดชนิดเต็มรูปแบบ

THA2023 ปีนี้จัดขึ้นที่โรงแรมฮาลาล “นูโวซิตี้” บางลำพู ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการต่างประเทศ ทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่างานปีนี้สะดวกกว่าทุกปี โดยปีก่อนๆจัดงานประชุมที่หนึ่ง สถานที่พักแรมเป็นอีกที่หนึ่ง เสียเวลากับการจราจรไปกว่า 3-4 ชั่วโมงต่อวัน ในเมื่อสิ่งที่แพงที่สุดสำหรับนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์คือ “เวลา” เมื่อสถานที่จัดประชุมและที่พักอยู่ในที่เดียวกัน แม้โรงแรมจะเล็กทว่าพร้อมพรั่ง ทุกคนจึงเป็นสุข

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่นำเสนอปีนี้มีมากถึง 71 ชิ้น เป็นผลงานคุณภาพจาก 34 ประเทศทั่วโลก ไกลสุดคือประเทศทรินิแดด-โทบาโก และเม็กซิโกในอเมริกากลาง นอกจากนั้นยังเป็นปีแรกที่งานที่ยากที่สุดในเชิงวิชาการคือการออกวารสารด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลรายหกเดือนคือ JHASIB หรือ Journal of Halal Science, Industry and Business ที่นำเสนอฉบับแรกออกมาได้สำเร็จในงานปีนี้ มีอีกสองฉบับพร้อมที่จะนำออกมานำเสนอ 

อีกเรื่องหนึ่งที่นับเป็นครั้งแรกคือผู้อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานเปิดงานปีนี้เป็นมุสลีมะฮฺ สุดท้ายคือความสำเร็จของสังคมมุสลิม[ไทยนั่นคือการก้าวขึ้นมาในฐานะประมุขของมุสลิมไทยสองท่านในปีเดียวกัน ท่านแรกคือท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ในฐานะประธานรัฐสภา ประมุขสูงสุดของประเทศด้านนิติบัญญัติ ท่านที่สองคือท่านอาจารย์อรุณ บุญชม ผู้ได้รับการเสนอชื่อโปรดเกล้าขึ้นสู่ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ประมุขของมุสลิมไทย ทั้งสองท่านให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ THA2023 ยังมีอีกหลายปรากฏการณ์จึงเป็นเหตุผลทำให้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ในฐานะประธานจัดงานพูดได้เต็มปากเต็มคำว่างาน THA2023 ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง กระทั่งกลายเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราทุกคน


Message us