หน้าแรก

มุ่งพัฒนา “วิทยาศาสตร์ฮาลาล อัตลักษณ์ประเทศไทย”
Halal Science
Thailand Signature
ขับเคลื่อนฮาลาลประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำด้านคุณภาพฮาลาลในระดับสากล
Image not available
Image not available
Slide 1
Slide 2
Slide 3
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

บริการของเรา / Our Services

งานบริการสังคมของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Highlights

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าวความเคลื่อนไหว

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมผู้บริหารศวฮ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่

admin

มกราคม 22, 2023

Connect With Us

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล

[email protected]

โทรศัพท์

02-218-1054

Message us