Mongolian Halal Development Association เข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 – 12.30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ คุณสุลิดา หวังจิ พร้อมทั้ง ดร.พรพิมล มะหะหมัด (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ (นักวิจัย) ให้การต้อนรับ Mr. Uuganbayar Bayarsaikhan รักษาการประธานคณะผู้แทนจากหน่วยงานมาตรฐานและมาตรวิทยาของมองโกเลียและผู้แทนจากภาคส่วนราชการจาก Mongolian Halal Development Association (MHDA)

เนื่องด้วย MHDA ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานฮาลาลเพียงแห่งเดียวในมองโกเลีย และได้ร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานและมาตรวิทยาของมองโกเลียเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบฮาลาลมองโกเลีย ซึ่งรัฐบาลมองโกเลียได้จัดตั้งคณะผู้แทนจากมองโกเลียเพื่อเยี่ยมชมการทำงานในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลและมาตรฐานต่างๆ และศึกษาแนวทางในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาฮาลาลต่อไป

Message us