รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ร่วมบรรยาย ณ Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมบรรยาย ณ Brawijaya University เมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

ช่วงเช้าของวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พร้อมกับ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ดร.นูรีซัน มะหะหมัด นักวิจัย เข้าร่วมประชุมกับรองอธิการบดี University Brawijaya และคณะฯ เพื่อให้ความเห็นในการจัดตั้ง UB Halal Metric ของมหาวิทยาลัย ในด้าน Halal Ecosystem รวมถึงได้ร่วมพูดคุยกับอธิการบดีถึงความร่วมมือกับศวฮ.ในอนาคต

ช่วงบ่ายของวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00-17.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญจาก Brawijaya University เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ Brawijaya Halal Summit: Pioneering Sustainable and Ethical Practices in the Halal Industry ซึ่ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันได้ร่วมบรรยาย panel session ในหัวข้อ Building Blockchains of the Halal Ecosystem ในการใช้ดิจิทัล Halal Blockchain เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าและบริการฮาลาล โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ร่วม 800 คน 

ทั้งนี้ได้ร่วมต้อนรับรองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin ซึ่งได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ(welcoming speech) ในงานดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม :

Brawijaya University เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเมืองมาลัง ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 5 อันดับในอินโดนีเซีย

Message us