ถามตอบฮาลาล

แอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ใช้ได้มี 2 กรณี คือ

  1. แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นตัวทำละลาย ในสี กลิ่น รส เมื่อนำสี กลิ่น รสเหล่านี้มาผลิตอาหาร อาหาร ชนิดนั้นต้องพบแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 %
  2. แอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นเองจากกระบวนการหมัก เช่น ซีอิ๊ว น้ำผลไม้ เป็นต้นต้องพบแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 %

ปัจจุบันโสมเกาหลียี่ห้อนี้ได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว ซึ่งสามารถทานได้ ครั้งแรกที่ได้ส่งมาตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน อาจเกิดจากสูตรหรือกระบวนการหมักที่ทำให้เกิดปริมาณแอลกอฮอล์มาก หลังจากนั้นทางบริษัทได้เปลี่ยนสูตรและส่งมาให้ทางเราตรวจ ได้ผลก็คือไม่พบแอลกอฮอล์หรือพบในปริมาณที่ยอมรับได้

มาร์ชเมลโล่ เป็นรากพืชชนิดหนึ่ง นิยมนำมาทำเป็นขนม แต่ขนมมาร์ชเมลโล่ในปัจจุบันได้มาจากผงเจลาติน เนื่องจากมีราคาถูกกว่า

คาราจีแนนเป็นกัมที่ได้จากสาหร่าย นิยมใช้เพื่อให้เกิดเจลในผลิตภัณฑ์อาหาร ทำให้อาหารมีความข้นหนืด โดยคาราจีแนนมีคุณสมบัติที่คล้ายเจลาติน แต่ไม่เหนียวและยืดหยุ่นเจลาติน

เจลาตินเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นคอลลอยด์ของโปรตีน ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ได้จากการสลายตัวของคอลลาเจนในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันด้วยกรดหรือด่าง มีลักษณะเป็นสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนสามารถสกัดได้จากกระดูก หนัง และจากส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

มุสลิมมีความศรัทธาว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ นบีมูฮัมมัดเป็นผู้สื่อ (รอซูล) ของอัลลอฮฺ” และมุสลิมมีความเชื่ออย่างมั่นใจว่า อัลลอฮฺ คือผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งในจักรวาล ดังนั้น คำบัญชาของอัลลอฮฺ (อัล-กุรอาน) คำสอนและแบบอย่างของนบีมูฮัมมัด (ซุนนะห์) จึงเป็นเรื่องที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติตามด้วยความจริงใจและจริงจัง กล่าวคือ ปฏิบัติในสิ่งที่อนุมัติ (ฮาลาล) และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้าม (ฮารอม) ด้วยความเต็มใจและยินดี

ฮาลาล-ฮารอมในอิสลามจึงมิได้หมายความเพียงการบริโภคอาหารเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในทุกด้าน เพราะอิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์

อาหารฮาลาล (Halal Food) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมในการบริโภค ส่วนผู้ที่มิใช่มุสลิม หากบริโภคอาหารฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเพราะอาหารฮาลาลจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่งต้องห้าม (ฮารอม) และมีคุณค่าทางอาหาร (ตอยยิบ)

อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้มีบัญชาไว้ในบทที่ 2 วรรคที่ 168 แห่งคัมภีร์อัล-กุรอาน ความว่า “โอ้มนุษย์ จงบริโภคสิ่งที่อนุมัติ (ฮาลาล) ที่ดี (ตอยยิบ) จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของมาร (ซัยตอน) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า”

และอัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้กำชับผู้ศรัทธาไว้ในบทที่ 2 วรรคที่ 172 ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพของพวกเจ้าจากสิ่งที่ดีทั้งหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮฺเถิด เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจักเป็นผู้เคารพสักการะ” อาหารฮาลาลจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทั่วโลก

ความหมายของคำ (ภาษาอาหรับ) ?ฮาลาล ฮารอม ตอยยิบ มัสบุฮฺ”
ฮาลาล (Halal) แปลว่า อนุมัติ , อนุญาต
ฮารอม (Haram) แปลว่า ห้าม ตรงข้ามกับคำว่า ฮาลาล
ตอยยิบ (Toyyib) แปลว่า ดี มีคุณค่า ปราศจากอันตราย
มัสบุฮฺ (Musbuh) แปลว่า เคลือบแคลงสงสัยว่าฮาลาลหรือฮารอม

นบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) ได้สอนว่า “ฮาลาล คือ สิ่งที่อัลลอฮฺทรงอนุมัติให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในคัมภีร์ของพระองค์ และฮารอม คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามไว้ และที่เกี่ยวกับที่พระองค์ทรงนิ่งเงียบนั้น พระองค์ได้ทรงอนุมัติให้เป็นความโปรดปรานแก่ท่าน”

“สิ่งฮาลาลย่อมชัดแจ้งและสิ่งฮารอมก็ชัดแจ้ง แต่ระหว่างทั้งสองดังกล่าวมีสิ่งที่ไม่ชัดเจนอยู่ ซึ่งคนส่วนมากไม่รู้”

บรรดานักวิชาการอิสลามได้ให้คำนิยามว่า

  • “ฮาลาล คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูล (นบีมูฮัมมัด) อนุมัติ”
  • “ฮารอม คือ สิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลทรงห้าม”
  • “มัสบุฮฺ คือ สิ่งที่ยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยและระบุไม่ได้ว่าฮาลาลหรือฮารอม จนกว่าจะวินิจฉัยให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง”
  • “อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้”
Message us