ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัล Honourable Mention Award จากงาน APEC 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเมนู Plant-Based EggFast เข้าแข่งขัน

admin

พฤษภาคม 1, 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2563

“รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563” ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากผลงาน “H numbers”

admin

พฤษภาคม 1, 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เข้าร่วมโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และคว้ารางวัลเหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

admin

พฤษภาคม 1, 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทางด้าน “การวิเคราะห์อาหาร”

admin

ธันวาคม 29, 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาล จาก Halal Journal ซึ่งเป็นนิตยสารด้านฮาลาลระดับนานาชาติของมาเลเซีย

admin

ธันวาคม 29, 2022

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

สภาเผยแผ่ศาสนาอิสลามแห่งฟิลิปปินส์ ได้มอบรางวัล Recognition Award for Halal Achievement แก่ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

ธันวาคม 29, 2022

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

ในบรรดาผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 ชิ้น งานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงด้วยรางวัลที่ 3 มาครอง การแจกรางวัลทำโดยดาโต๊ะสรีอับดุลลา บินหะยีอาหมัด บาดาวี อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

admin

ธันวาคม 29, 2022

admin

ธันวาคม 29, 2022

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

ดร.วินัย ดะห์ลัน มีชื่อปรากฏในหนังสือระบุว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านอุตสาหกรรมฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย

admin

ธันวาคม 29, 2022

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันหมายถึงเครื่องประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระราชา

admin

ธันวาคม 29, 2022
Message us