นายกรัฐมนตรี เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ม.จุฬาฯ

คณะผู้บริหารศวฮ.และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ ในการเยือนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

กุมภาพันธ์ 24, 2023

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมผู้บริหารศวฮ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่

admin

มกราคม 22, 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน​ GenEd Fair 2023​

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมงาน​ GenEd Fair 2023​ เพื่อประชาสัมพันธ์​รายละเอียดรายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล​ รหัสวิชา​ 0298112

admin

มกราคม 12, 2023

คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

admin

มกราคม 11, 2023

คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

admin

มกราคม 11, 2023

คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

มกราคม 11, 2023

ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประชุมและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านวิชาการและด้านธุรกิจในการสนับสนุนสถานประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศบาห์เรนและตะวันออกกลาง ในอนาคต

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในผลิตภัณฑ์อาหารให้กับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศแอฟริกา

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ให้การตอนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin – Senior University Lecture จาก Advanced Medical and Dental Institute – Universiti Sains Malaysia (IPPT-USM)

admin

พฤศจิกายน 14, 2022

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

admin

พฤศจิกายน 14, 2022
1 2
Message us