ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) จำนวน 30 คน เข้าทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

admin

พฤศจิกายน 14, 2022
1 2
Message us