ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล แจ้งว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาล (The Halal Journal Award of Best Innovation in Halal Industry) จาก Halal Journal ซึ่งเป็นนิตยสารด้านฮาลาลระดับนานาชาติของมาเลเซีย นิตยสารฉบับนี้จัดสรรรางวัลแก่หน่วยงานและบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือมีนวัตกรรมโดดเด่นด้านที่ก่อประโยชน์แก่การค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยนำเสนอรางวัลผ่านประเทศต่างๆกว่า 35 ประเทศ รางวัลที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้รับเป็น 1 ใน 8 รางวัลที่มอบให้หน่วยงานต่างๆในปี พ.ศ.2549 นี้ พิธีมอบรางวัลจะทำโดย ฯพณฯ ดาโต๊ะเสรี อับดุลลา อาหมัด บาดาวี นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในงาน the World Halal Forum 2006 ณ โรงแรม the Crowne Plaza Mutiara Kuala Lumpur วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2549

รางวัลดังกล่าวนับเป็นเกียรติอย่างสูงไม่เฉพาะต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่เป็นเกียรติยศสำหรับประเทศไทยโดยรวมด้วย เป็นการยืนยันถึงศักยภาพของคนไทยในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่แม้มิใช่ศาสนาหลักของประเทศ รางวัลดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีว่าสังคมไทยให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมและปราศจากอคติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเริ่มต้นดำเนินงานในรูปห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนสารต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลามในคณะสหเวชศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาระบบ Halal-HACCP ขึ้นในปี พ.ศ.2542 ต่อยอดขึ้นเป็นระบบ Halal-GMP/HACCP และนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกว่า 50 โรงงาน ในปี พ.ศ.2543 ได้ร่วมงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ห้องปฏิบัติการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและยกระดับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ปีต่อมาจึงได้ขึ้นเป็นศูนย์ฯภายใต้มหาวิทยาลัย นับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัยอยู่มากกว่า 20 รายการ มีบุคลากรมากกว่า 10 คน พัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล ขึ้นหลายชิ้น มีผลงานในระดับสากลกระทั่งได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจด้านฮาลาลทั่วโลก ปี พ.ศ.2549 นี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล” (BIHAP) อีกด้วย

ความสำเร็จของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ด้านมาตรฐานฮาลาลของไทยได้รับการยอมรับในตลาดโลกมากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารฮาลาลเพียง 0.18% เท่านั้นโดยตลาดมีขนาด 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับประชากรมุสลิม 1,800 ล้านคนใน 112 ประเทศทั่วโลก

จดหมายแจ้งการรับรางวัลจาก World Halal Forum

March 24th 2006

Associate Prof. Dr. Winai Dahlan
Director
Halal Science Center
Chulalongkorn University
Phyathai Street, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 2 218 1076 Fax: +66 2 218 1076

Dear Sir,

THE HALAL JOURNAL AWARDS
The Halal Journal Awards were established last year to honour and celebrate outstanding achievements and innovations by companies or individuals who strive towards making a difference in the Halal market. This Award has been promoted in over 35 countries around the world through The Halal Journal publication and www.halaljournal.com
The categories for The Halal Journal Awards are:
Category 1: Best New Halal Product
Category 2: Most Creative Marketing Campaign
Category 3: Best Islamic Financial Service or Product
Category 4: Best Corporate Social Welfare Project
Category 5: Travel & Hospitality
Category 6: Best Halal-Related Service Provider
Category 7: Best Innovation In Halal Industry
Category 8: Outstanding Personal Achievement In The Halal Industry

It is our pleasure to announce that the Halal Science Centre of Chulalongkorn University has been chosen as the winner of the following category:

Best Innovation In Halal Industry

On that note, we would like to cordially invite you to receive the award at the World Halal Forum 2006 Gala Dinner that will be held on 8th May, 2006 at the Crowne Plaza Mutiara Kuala Lumpur. The awards ceremony will be presided over by Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah bin Hj Ahmad Badawi, the Prime Minister of Malaysia and En. Khairy Jamaluddin, the Chairman of the World Halal Forum 2006.

Please confirm at your earliest convenience your attendance to receive The Halal Journal Awards. For further details regarding this matter, please contact us at 03-62031025 or e-mail [email protected].

Congratulations and we look forward to seeing you at the Gala Dinner.

Thank you.
Yours sincerely,

Jumaatun Azmi
Editor, The Halal Journal
& Managing Director, KasehDia Sdn Bhd

Message us