ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563” ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากผลงาน “H numbers” นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

Message us