ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัล Honourable Mention Award จากงาน APEC 2022

ปี 2565 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน APEC2022 สำหรับ 21 เขตเศรษฐกิจแถบเอเชียแปซิฟิก มีงานประกวดอาหารอนาคตเพื่อความยั่งยืน (APEC Future Foods for Sustainability) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนครนายก ร่วมทีมกับบริษัท HolyFood จำกัด ส่งเมนู Plant-Based EggFast เข้าแข่งกับอีก 2017 ทีม ความโดดเด่นของเมนูอาหารของ ศวฮ. คือควบคุมการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผ่านระบบการมาตรฐานฮาลาล HAL-Q และตาราง H-number เมนูของ ศวฮ.ผ่านเข้ารอบ 21 ทีมสุดท้ายได้รับรางวัล Honourable Mention Award

Message us