การประกวดโครงงานและนวัตกรรมด้านสุขภาพฮาลาล (ระดับประเทศ) ประจำปี 2024

🔊📌 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

“การประกวดโครงงานและนวัตกรรมด้านสุขภาพฮาลาล (ระดับประเทศ) ประจำปี 2024”

“Thailand Halal scientists competition & Health care innovation  2024“ 

🏫🎓  ระดับนักเรียนมัธยมปลาย และการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

🔥🔥 Idea Prototype to Halal Health Care Innovation   

📆  รับสมัคร : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567

▶️  สมัครได้ที่ : https://forms.gle/hT7VauYeGogCrUBu5

▶️  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1VlonPdByGaOCpQBvJeOQ_i7paEHIURyu?usp=sharing

 🔊ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : 10 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สำนักงานปัตตานี)

โทรศัพท์ 073-333-604 

มือถือ 093-581-2144

Message us