รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ 2023 Global Muslim Business Forum ณ เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน 2023 Global Muslim Business Forum ณ เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดผลงานและผลสำเร็จของงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่พัฒนามาต่อเนื่องกว่า 20 ปี จนมีผลงานประจักษ์ในระดับโลก รวมถึงเพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางความรู้ที่บูรณาการระหว่างอิสลาม ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต่อไป 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ใน session 4 : Muslims Around the World: Achievements and Lessons Learned ซึ่ง รศ.ดร.วินัย ได้แชร์เกี่ยวกับการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในประเทศไทย ที่ดำเนินมามากกว่า 20 ปี สร้างผลงานประจักษ์ให้แก่สังคมไทยและเวทีโลกมากมาย ไม่ว่าจะงานทางห้องปฎิบัติการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค งานนวัตกรรม ต่างๆ ล้วนแล้ว ช่วยแก้ไขประเด็นต่างๆ ให้แก่สังคมมุสลิมเป็นอย่างมาก การบรรยายของ รศ.ดร.วินัย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียวที่ได้รับเชิญมาในงานสัมมนาทางธุรกิจ และได้รับการตบมือชื่นชนเป็นอย่างมากกับการได้รับคัดเลือกเป็น 500 มุสลิมที่ ทรงอิทธิพล 15 ปีซ้อน

อนึ่งงาน 2023 Global Muslim Business Forum จัดโดยรัฐบาล รัฐซาราวัก และ KSI Strategic Institute for Asia Pacific มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง ประเทศไทยโดย สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (Thai Muslim Trade Association) (TMTA) เป็นผู้เสนอชื่อ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอความสำเร็จด้านงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย แก่ประชาคมโลก ต่อไป


Message us