ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 18 ของ SMIIC ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักซาอุดิอาระเบีย

ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ ดร.อัซอารีย์สุขสุวรรณ นักวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ดร.มุฮัมหมัดอามีน เจ๊ะนุ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 18 ของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม (SMIIC) 18th SMIIC General Assembly ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักซาอุดิอาระเบีย โดยเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้คือองค์กรมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพแห่งซาอุดิอาระเบีย (Saudi Satandards, Metrology and Quality Organization) หรือที่รู้จักกันว่า SASO

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 45 ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 3 ประเทศ เข้าร่วม รวมถึงคณะทำงานองค์กรเครือข่ายด้านมาตรฐานจาก GCC, GSO, ISO, IIFA, OEC ร่วมประชุมด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชุมสมัชชาใหญ่คือการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิกและการนำเสนอผลงานการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย มาตรการ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในงานด้านมาตรวิทยา และกระบวนการรับรองฮาลาลระหว่างประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน ในงานที่เกี่ยวข้องการมาตรวิทยาและมาตฐาน ในการประชุมนี้ เลขาธิการ SMIIC คุณ İhsan ÖVÜT ได้รายงานการมีส่วนร่วมของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในงานด้านการฝึกอบรม โดยตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ดร.พรพิมล และคณะ ได้ไปร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านกระบวนการตรวจสอบดีเอ็นสุกรให้แก่ประเทศสมาชิก ได้แก่ ที่กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ และเมืองเจดดาห์ ราชณาจักรซาอุดิอารเบียที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศตุรเคียภายในปีหน้า


Message us