คณะผู้บริหารศวฮ. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ

วันที่ 10 มกราคม 2566 

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และได้ให้ข้อมูลและพันธกิจเกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล แก่ท่านทราบ เพื่อความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

Message us