ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 รายการ

วันที่ 4 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 รายการ 

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๒ จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำ ความสะอาดบริเวณพื้นที่ห้องปฎิบัติการ ชั้น ๑๑ และ ๑๓ จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานปัตตานี ๓๐๐/๘๐ จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำนักงานปัตตานี ๓๐๐/๘๑ จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สำนักงานปัตตานี จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานปัตตานี จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำรองข้อมูล Halal Science Cloud จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบ Art work จำ นวน ๑ งาน (ดาวน์โหลด)

Message us