ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 รายการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 รายการ 

1. คอมพิวเตอร์ Allinone จำนวน ๕ เครื่อง (ดาวน์โหลด)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (ดาวน์โหลด)

3. ค.คอม ตั้งโต๊ะ จำนวน ๘ เครื่อง (ดาวน์โหลด)

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง (ดาวน์โหลด)

5. เครื่องชั่งแม่นยำทศนิยม ๒ ตำแหน่งพร้อม Calibrate จำนวน ๑ เครื่อง (ดาวน์โหลด)

6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง (ดาวน์โหลด)

7. คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๔ ชุด (ดาวน์โหลด)

8. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง (ดาวน์โหลด)

9. ชุดอุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล จำนวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลด)

Message us