ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

1.จ้างเหมาบริการเก็บภาพและจัดทำสื่อ บจก.ครีโนเวทีฟ คอนเทนต์ จำนวน 1 งาน (ดาวน์โหลด)

2.จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบควบคุมการจำหน่ายพืชในรูปแบบสามมิติ บจก.มินเทอแร็ค สตูดิโอ จำนวน 1 งาน (ดาวน์โหลด)

3.จ้างเหมาบริการพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลต้นแบบ จำนวน 7 ชิ้น บจก.พูนผล โกลบอล จำนวน 1 งาน (ดาวน์โหลด)

4.จ้างเหมาบริการพัฒนาแพลตฟอร์มการขายสินค้าเกษตรสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะ บจก.โอทูโอ คอมเมิร์ซ จำนวน 1 งาน (ดาวน์โหลด)

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำชุดเครื่องสำอาง จำนวน 1 งาน (ดาวน์โหลด)

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำ เสื้อ งานเดิน-วิ่ง ครบรอบ 20 ปี HALAL SCI FUN RUN 2023 จำนวน 1 งาน (ดาวน์โหลด)

Message us