เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 ช่วงเวลา 14.00 น. ณ ชั้น 12 ห้องประชุม 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านกิจการระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ mr.Lee Sang Jun ประธานผู้บริหาร The World Federation of Overseas Korean Traders Associations แห่งประเทศไทย ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย