วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัด กิจกรรม WORKSHOP “สร้างเพจและยิงโฆษณาอย่างไรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย” ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้อง ขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
การจัดงานในการนี้นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน และต่อด้วยการบรรยายช่วงเช้าในหัวข้อ
“การสร้าง Facebook Page”
โดย อาจารย์ผการัตน์ ทองจันทร์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการทำ Workshop เน้นให้ผู้ประกอบการได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมได้ลงมือสร้างเพจ​ เพื่อขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ในช่วงที่การตลาดมีการเปลี่ยนแปลง​ ไม่สามารถทำการขายแบบเดิมได้
ส่วนช่วงบ่ายต่อด้วยการทำ Workshop “เทคนิค​การยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจมากขึ้น” ทั้งนี้ระหว่างการอบรมมีบริการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ด้วยสตูดิโอเคลื่อนที่ของศูนย์ว​ิทยาศาสตร์​ฮาลาล​ ​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​ ส​ำ​นักงานปัตตานี​ ให้กับผู้ประกอบการฟรี​ พร้อมแนะนำทักษะการถ่ายภาพ​พื้นฐาน​ เพื่อนำรูปมาใช้ในการสร้างเพจและยิงโฆษณาในวันนี้ได้ทันที
งานในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้น​และให้ความสนใจในเป็นอย่างมาก มีการซักถามคำถามวิทยากรในระหว่างการอบรมทันทีเมื่อมีข้อสงสัย ถือเป็นการอบรมแบบ​ active learning อย่างมีประสิทธิภาพ​ อีกทั้งยังมีคลินิกให้คำปรึกษาวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ฮาลาลครบวงจร(BIHAP SMEs Clinic) ให้กับผู้ประกอบการที่มีปัญหาและข้อซักถาม​ในธุรกิจของผู้อบรมที่เป็นผู้ประกอบการและมีผลิตภัณฑ์​พร้อมทำการตลาด
ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ พร้อมทำงานกับผู้ประกอบการ​เคียงบ่าเคียงไหล​​่​ เพื่อให้สามารถ​พัฒนา​และต่อยอดการทำธุรกิจ​ขนาดเล็กต่อไปอย่างยั่งยืน