เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 -16.30 น. คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทจาก Universiti Teknologi MARA จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล โดยมี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ได้แนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณาจารย์และนักศึกษา  ณ ห้องประชุม ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 13 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

DSC06734 DSC06735  DSC06731 DSC06727 DSC06726

DSC06737DSC06740 DSC06742