วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาจาก International Relations Study Program ของ Universitas Budi Luhur จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 27 ท่าน  โดยคุณมนัสได้เล่าถึงพันธกิจและกระบวนการทำงานของศวฮ. รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของฮาลาลระหว่างสองประเทศ และยังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย