รายการ”Manusia Indonesia” ออกอากาศทางช่อง TVone ของประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาถ่ายทำการปฏิบัติงานทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆและฮาลาล Logistics เพื่อเผยแพร่ทางช่อง TVone ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย หรือผู้มีเชื้อสายอินโดนีเซีย ที่มีบทบาทและสร้างชื่อเสียงให้แก่สังคม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น11-12