ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ the 2nd Philippines National Halal Forum” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “Halal as Science:A Global Perspective” และหัวข้อเรื่อง “Latest Development in Halal R&D” โดยงานดังกล่าวจะจัดในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม Makarty Shangrila,Manila  ได้รับความสนใจในผลิตภัณฑ์สบู่ดินชนิดเหลวภายใต้ชื่อว่า “Anada” และ “Hal-Klean”  อย่างมาก นอกจากนี้แล้วทางศูนย์ได้นำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เช่น แป้งหอม แป้งเย็น โลชั่น  แชมพู ครีมนวด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เหมือนกันจากบรรดาผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และนอกจากนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน OFFICE ON MUSLIM AFFAIRS  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์อาเซียน  ครั้งที่ 2  คือ Ms.Scheherazade Amilbangsa และ Ms. Ya-el Ancheta เข้าชมบูธของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย