เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. คุณอุรุชัย ศรแก้ว ผู้สื่อข่าว Thai PBS (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) ออกอากาศในช่วง “ที่นี ไทยพีบีเอส”  เข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็นคำถามเกี่ยวกับฮาลาลในประเทศไทย พร้อมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการวิเคราะห์การทำธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ช่วงเวลาออกอากาศ 21.15 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2558