เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวจากช่อง Thai PBS ประจำรายการไทยบันเทิง ช่วงใกล้ตาอาเซียน สำหรับสกู๊ป Gourmet Tour ASEAN ได้เข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อศักยภาพด้านอาหารอาหารในประเทศไทย เกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมอาหาร โดยผู้สื่อข่าวสนใจในนโยบายสนับสนุนด้านวัฒนธรรมอาหาร ของประเทศไทยว่ามีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรบ้างในการเปิดแนวรุกด้านวัฒนธรรมอาหารฮาลาล และการสร้างจุดเด่น และจุดแข็งอย่างไรให้ประเทศไทยได้เป็นฮาลาลไทย ที่หนึ่งในโลก ตามนโยบายของทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ”

 

dsc_6025_resize dsc_5979_resize dsc_5982_resize dsc_5985_resize dsc_5986_resize dsc_5987_resize dsc_5994_resize dsc_5997_resize dsc_6009_resize dsc_6014_resize dsc_6019_resize