ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ศวฮ.ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13:30 – 15:30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหมายให้ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ - นักวิจัย ให้การต้อนรับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14:00 - 17:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  คุณอาทร ดะห์ลัน ผู้จัดการมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ศวฮ.เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/ผู้จัดการคุณภาพ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ศวฮ.ต้อนรับ Dr.Jahagir Bin Kamaldin จาก Universiti Sains Malaysia

ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศวฮ.ได้แก่ ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ณ ประเทศอินโนีเซีย

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "The Halal Science Center,​Chulalongkorn University: Its Estrablistment, Facilities, Activities and SDGs" ในงานสัมมนาวิชาการ Global...

อ่านเพิ่มเติม
จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

จุฬาลงกรณ์ถ่ายทอดวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่แอฟริกา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิม (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries - SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลาม (Organization of Islamic...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ศวฮ.ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 14:00 – 16:00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมนักวิจัยให้การต้อนรับคณะนักศึกษา University Muhammadiyah YogYakarta Indonesia ทั้งหมด 22 ท่าน ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ต่ออายุ MOU ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka อินโดนีเซีย

ศวฮ.ต่ออายุ MOU ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka อินโดนีเซีย

ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพิธีลงนามต่ออายุ MOU ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka อินโดนีเซีย   [gallery columns="2" size="medium"...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ศวฮ.หารือการส่งออกสินค้าไทยสู่บาห์เรนและตะวันออกกลาง

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 11:00 – 12:00 น.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ นายอิรฟัน แวหะมะ นายนันทชัย แดงวิจิตร์ และนายอาณัติ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.หารือความร่วมมือด้านการพัฒนา Blockchain ฮาลาล

ศวฮ.หารือความร่วมมือด้านการพัฒนา Blockchain ฮาลาล

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 - 15:30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลเเห่งประเทศไทย ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ...

อ่านเพิ่มเติม