Halal scan

Halal Scan Application

Halal Scan Application คือ แอปพลิเคชั่นที่ให้บริการการตรวจสอบสถานะการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจาก
สนง. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้  โดยผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนของตนเองแสกนไปที่เครื่องหมายฮาลาลบนตัวผลิตภัณฑ์  เพื่อตรวจสอบสถานะการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์นั้นว่าเป็นอย่างไร ได้ง่าย ๆ ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่น Halal Scan มาพร้อมกับความสามารถอื่น ๆ
ทั้งความสามารถในการตรวจสอบ สถานะฮาลาลของสารปรุงแต่งต่าง ๆ เพียงใช้

แอปพลิเคชันแสกนไปที่บริเวณที่มีรายละเอียดของสารปรุงแต่ง บนผลิตภัณฑ์, หมวดร้านอาหารฮาลาลที่แสดงร้านอาหารฮาลาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผู้ใช้งาน โดยแสดงผลออกมา ในรูปแบบแผนที่หรือ Augmented Reality ได้และหมวดที่ละหมาดที่แสดงสถานที่ละหมาดที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงผู้ใช้งาน, เข็มทิศแสดงทิศละหมาด พร้อมด้วยเวลาละหมาดและระบบแจ้งเตือนเวลาละหมาดแก่ผู้ใช้งาน ได้ง่าย ๆ โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย