เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “Thailand’s Halal Certification : Shariah Cerfies- Halal Science Supports” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม KINTEX , Goyang City ประเทศเกาหลี ซึ่งภายในฃมี 2,902 บูธ 1,475 บริษัทจาก 44 ประเทศ ขนาดฮอลล์ 74,171 ตรม. บูธประเทศไทย 39 บริษัทใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีน ขณะนี้ที่เกาหลี อาหาร ฮาลาลกำลังรุ่งมาก รัฐบาลเกาหลีเชิญหน่วยงานรับรองฮาลาลประเทศไทยไปเป็นที่ปรึกษา

 

11220885_1442323846067686_9169763456205878915_n_resize