เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าเยี่ยม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน พร้อมด้วยเข้ามาสัมภาษณ์ลงวารสาร Spotlight ในคอลัมน์ Guru เพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly 2015 โดยมีเนื้อหาดังนี้

คอลัมน์ The Guru: รอบรู้เรื่องฮาลาลกับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

พูดคำว่า “ฮาลาล” หลายคนมักจะนึกถึงผลิตภัณฑ์อาหารของชาวมุสลิม แต่ในความจริง ผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้นกินใจความกว้างกว่านั้นมากมาย MICE Spotlight by NCC จึงเรียนเชิญ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยขยายความเข้าใจความเป็นฮาลาลกันมากยิ่งขึ้น

ฮาลาลคืออะไร

“ฮาลาลเป็นภาษาอาหรับ แปลว่า อนุมัติหรืออนุญาต เป็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิม กล่าวคือ อะไรควรทำ หรือไม่ควรทำ กินใจความถึงสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์อุปโภค ยา สมุนไพร บริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยว สปา ธนาคาร โลจิสติกส์ แต่หากพูดกันในเชิงอาหาร ฮาลาลก็สามารถเป็นอาหารได้ทุกชนิดที่มีอยู่ในโลก เพียงแค่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม เราก็สามารถเรียกว่าฮาลาลได้หมด เช่น ชา กาแฟ ก็เป็นฮาลาลได้”

ฮาลาล…เทรนด์ใหม่ของโลก

“ปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจกับที่มาของสินค้าอย่างมาก ซึ่งฮาลาลสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ กล่าวคือ สินค้าใช้สารเคมีที่เป็นพิษหรือไม่ มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือเปล่า หรือเงินลงทุนกิจการเป็นเงินจากการพนันหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ต้องผ่านฮาลาลทั้งหมด จึงทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่า หากเป็นสินค้าที่ผ่านฮาลาล นั่นคือความปลอดภัยทั้งตัวผลิตภัณฑ์และที่มา”

Halal Culture and Innovation for Halal Economy งานใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

“ทุกวันนี้มีสินค้ากว่าแสนชิ้นที่ส่งเข้ามาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลตรวจเพื่อให้ผ่านมาตรฐานฮาลาล และในอนาคต เราก็มีความตั้งใจว่า ประเทศไทยต้องติดเป็น 1 ใน 5 ประเทศผู้นำทางด้านตลาดฮาลาล ซึ่งบราซิลถือว่าเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการส่งออก ส่วนของเรานั้นก็มีความแข็งแกร่งในด้านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ โดยล่าสุด เรากำลังจะจัดงาน Halal Culture and Innovation for Halal Economy เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ตลาดสินค้าฮาลาลประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้เราจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวาง รวมทั้งสะท้อนความเป็นไทยได้ดี โดยบริเวณด้านหน้าของห้องบอลลูม เราจะมีนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ส่วนบริเวณห้องแพลนนารี่ฮอล์ ก็จะมีการแสดงผลิตภัณฑ์มากมาย ซึ่งปีที่แล้วมีชาติต่างๆ เข้ามาร่วมงานราวๆ 44 ประเทศ มาปีนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยไปกว่ากัน เรามุ่งมั่นให้ตลาดฮาลาลประเทศไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะถ้าดูจากตัวเลขรายได้รวมปีที่แล้วราว 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือตกเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ แสนล้านกว่าๆ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อย และน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต ”