ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล

ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล

ชื่อหนังสือ         ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล
ผู้แต่ง               รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ            ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ           ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                 250 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

ชื่อหนังสือ              “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ  “หนึ่งทศวรรษสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก” เป็นการเล่าประวัติของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวให้รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนได้รับรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จากนั้นพัฒนากิจกรรมด้านอาหารฮาลาลปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกระทั่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงสังคมมุสลิม จนรัฐบาลเห็นความสำคัญของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจึงกำหนดนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยเร่งพัฒนาด้านความปลอดภัยในอาหารกระทั่งก้าวสู่อาหารฮาลาลซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ยุทธศาสตร์เช่นว่านี้กลายเป็นโอกาสของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่กำลังดำเนินงานอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ที่อนุมัติงบประมาณแก่คณะสหเวชศาสตร์เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สนันสนุนงานการรับรองฮาลาลมีส่วนอย่างสำคัญในการพลักดันให้ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนากระทั่งกลายเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลก

100 นิทานอาหาร เล่ม 2

100 นิทานอาหาร เล่ม 2

ชื่อหนังสือ              100 นิทานอาหาร เล่ม 2
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       180 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

“นิทานอาหาร” ในนิตยาสารเนชั่นสุดสัปดาห์เขียนโดยใช้นามปากกาว่า “นางลำยอง” ช่วยให้วิชาการด้านโภชนาการที่ค่อนข้างหนักดูไม่เครียดจนเกินไป  เพราเขียนในลักษณะการพูดคุยกัน แต่งแต้มข้อมูลเชิงอาการและโภชนาการแทรกลงไปในคำพูดของตัวละคร เพื่อสร้างความบันเทิง โดยให้ได้สาระครบถ้วน
100 นิทานอาหาร จัดทำเป็น 2 เล่ม คือ เล่ม 1 และ เล่ม 2 โดยนำเอา บทความจากนิทานอาหารมารวมเป็น 2 เล่มเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาการสู่การบำบัด

โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาการสู่การบำบัด

ชื่อหนังสือ              “โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาสู่การบำบัด”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       200 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

ผู้อ่านที่กังวลกับน้ำหนักตัวจะเข้าใจกลไทางชีวเคมีโภชนาการของโรคอ้วน กระทั่งหาหนทางแก้ปัญหาของตนเองได้ไม่ยากนักจากเนื้อหาที่อัดแน่นในหนังสือเล่มนี้

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้ เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์

หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ อันนำไปสู่การกำหนดหลายโครงการรวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน

กระทรวงพาณิชย์ จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในพื้นที่ และหาทางพัฒนาสู่ตลาดโลก อันจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ

ห้าจังหวัดชายแดดภาคใต้ประกอบด้วยปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีพื้นที่รวม 20,809.73 ตารางกิโลเมตร ประชากรปี พ.ศ.2552 ประมาณ 3.6 ล้านคน ความหนาแน่นต่อพื้นที่ 170 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นมุสลิมร้อยละ 62 เรียงลำดับจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมในสัดส่วนที่สูงดังนี้ : นราธิวาส ร้อยละ 86 ; ปัตตานี ร้อยละ 81; ยะลา ร้อยละ 77; สตูล ร้อยละ 74; และสงขลา ร้อยละ 33; ของประชากรณ์ทั้งจังหวัด

มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้เกือบทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์มลายู มีความแตกต่างกันทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนระหว่างกัน โดยสามจังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา พูดภาษามลายู เขียนภาษายาวี คณะที่สตูและส่วนใหญ่ของสงขลาพูดและเขียนเป็นภาษาไทย ถึงแม้มีความแตกต่าง แต่มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากทางด้านอื่น เช่น อาหาร การแต่งกาย โดยวัฒนธรรมอิสลามเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอาหารมลายู-ไทย ซึ่งใกล้เคียงในบางส่วนกับวัฒนธรรมอาหารไทยในภูมิภาคส่วนอื่นๆ ช่วยสร้างสีสันและเสน่ห์ทำให้อาหารไทยในภาพรวมเกิดเอกลักษณ์แห่งความหลากหลายสามารถผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวอาหารอันดับต้นของโลกได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

ปัจจัยในพื้นดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่เสริมนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่เชื่อมต่อกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมสาขาบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวและการแข่งขันในระยะยาวของกระทรวงพาณิชย์เป็นผลให้เกิดโครงการย่อยขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้นั่นคือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล”