90 เพลินโภชนาการ

,

ชื่อหนังสือ                90 เพลินโภชนาการ
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                     180 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเชิงขำขัน อ่านง่าย เบาสมอง เรื่องสั้นๆ รวม 90 เรื่อง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำโภชนาการไปใช้ในการดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับคนทุกวัย ภาพการ์ตูนประกอบโดยผู้เขียนเอง

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

90 เพลินโภชนาการ

,

ชื่อหนังสือ                90 เพลินโภชนาการ
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                     180 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเชิงขำขัน อ่านง่าย เบาสมอง เรื่องสั้นๆ รวม 90 เรื่อง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำโภชนาการไปใช้ในการดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับคนทุกวัย ภาพการ์ตูนประกอบโดยผู้เขียนเอง

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

90 เพลินโภชนาการ

,

ชื่อหนังสือ                90 เพลินโภชนาการ
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                     180 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเชิงขำขัน อ่านง่าย เบาสมอง เรื่องสั้นๆ รวม 90 เรื่อง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำโภชนาการไปใช้ในการดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับคนทุกวัย ภาพการ์ตูนประกอบโดยผู้เขียนเอง

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019