โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาการสู่การบำบัด

,

ชื่อหนังสือ              “โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาสู่การบำบัด”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       200 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

ผู้อ่านที่กังวลกับน้ำหนักตัวจะเข้าใจกลไทางชีวเคมีโภชนาการของโรคอ้วน กระทั่งหาหนทางแก้ปัญหาของตนเองได้ไม่ยากนักจากเนื้อหาที่อัดแน่นในหนังสือเล่มนี้

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาการสู่การบำบัด

,

ชื่อหนังสือ              “โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาสู่การบำบัด”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       200 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

ผู้อ่านที่กังวลกับน้ำหนักตัวจะเข้าใจกลไทางชีวเคมีโภชนาการของโรคอ้วน กระทั่งหาหนทางแก้ปัญหาของตนเองได้ไม่ยากนักจากเนื้อหาที่อัดแน่นในหนังสือเล่มนี้

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาการสู่การบำบัด

,

ชื่อหนังสือ              “โรคอ้วน จากชีวเคมีโภชนาสู่การบำบัด”
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                       200 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

ผู้อ่านที่กังวลกับน้ำหนักตัวจะเข้าใจกลไทางชีวเคมีโภชนาการของโรคอ้วน กระทั่งหาหนทางแก้ปัญหาของตนเองได้ไม่ยากนักจากเนื้อหาที่อัดแน่นในหนังสือเล่มนี้

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019