สบู่ดิน ฮาล-คลีน

,

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่ดิน ในรูปแบบสบู่เหลว ภายใต้แบรนด์ “ฮาล – คลีน” (HAL – KLEAN) นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมฮาลาล เป็นสบู่เหลว เพื่อใช้ในการชำระล้างการปนเปื้อนนญิส หรือสิ่งสกปรกต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามทุกชนิดสารธรรมชาติในดินมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียและไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้รับการรับรองจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม และคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถใช้ได้ทั้งในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

สรรพคุณ : สบู่เหลว ที่ผลิตจากดินธรรมชาติ ใช้ล้างนญิส หรือสิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลามทุกชนิด

 

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

สบู่ดิน ฮาล-คลีน

,

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่ดิน ในรูปแบบสบู่เหลว ภายใต้แบรนด์ “ฮาล – คลีน” (HAL – KLEAN) นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมฮาลาล เป็นสบู่เหลว เพื่อใช้ในการชำระล้างการปนเปื้อนนญิส หรือสิ่งสกปรกต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามทุกชนิดสารธรรมชาติในดินมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียและไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้รับการรับรองจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม และคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถใช้ได้ทั้งในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

สรรพคุณ : สบู่เหลว ที่ผลิตจากดินธรรมชาติ ใช้ล้างนญิส หรือสิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลามทุกชนิด

 

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

สบู่ดิน ฮาล-คลีน

,

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่ดิน ในรูปแบบสบู่เหลว ภายใต้แบรนด์ “ฮาล – คลีน” (HAL – KLEAN) นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมฮาลาล เป็นสบู่เหลว เพื่อใช้ในการชำระล้างการปนเปื้อนนญิส หรือสิ่งสกปรกต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามทุกชนิดสารธรรมชาติในดินมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียและไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้รับการรับรองจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม และคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถใช้ได้ทั้งในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

สรรพคุณ : สบู่เหลว ที่ผลิตจากดินธรรมชาติ ใช้ล้างนญิส หรือสิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลามทุกชนิด

 

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019