รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

,

ชื่อหนังสือ              รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก
ผู้แต่ง                     รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนารวมปก 258 หน้า ใสกาว
ราคา                      200 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเรื่องราวเชิงสารคดีท่องเที่ยวกล่าวถึงการเดินทางเยี่ยมเยียนและดูงานในประเทศต่างๆที่เป็นตลาดอาหารฮาลาลที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี โมรอคโค อัลจีเรีย และอียิปต์ เป็นการติดตามคณะทำงานด้านฮาลาลของกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนฮาลาลของประเทศไทย สอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านฮาลาลและตลาดอาหารฮาลาลโลก  

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

,

ชื่อหนังสือ              รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก
ผู้แต่ง                     รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนารวมปก 258 หน้า ใสกาว
ราคา                      200 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเรื่องราวเชิงสารคดีท่องเที่ยวกล่าวถึงการเดินทางเยี่ยมเยียนและดูงานในประเทศต่างๆที่เป็นตลาดอาหารฮาลาลที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี โมรอคโค อัลจีเรีย และอียิปต์ เป็นการติดตามคณะทำงานด้านฮาลาลของกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนฮาลาลของประเทศไทย สอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านฮาลาลและตลาดอาหารฮาลาลโลก  

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

,

ชื่อหนังสือ              รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก
ผู้แต่ง                     รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนารวมปก 258 หน้า ใสกาว
ราคา                      200 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเรื่องราวเชิงสารคดีท่องเที่ยวกล่าวถึงการเดินทางเยี่ยมเยียนและดูงานในประเทศต่างๆที่เป็นตลาดอาหารฮาลาลที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี โมรอคโค อัลจีเรีย และอียิปต์ เป็นการติดตามคณะทำงานด้านฮาลาลของกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนฮาลาลของประเทศไทย สอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านฮาลาลและตลาดอาหารฮาลาลโลก  

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019