ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล

,

ชื่อหนังสือ         ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล
ผู้แต่ง               รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ            ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ           ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                 250 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล

,

ชื่อหนังสือ         ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล
ผู้แต่ง               รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ            ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ           ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                 250 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019

ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล

,

ชื่อหนังสือ         ทำเนียบร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล
ผู้แต่ง               รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ            ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ           ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                 250 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

รวมรวมร้านอาหารอิสลามและร้านอาหารฮาลาล ร้านอาหารกว่า 300 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชียงใหม่ มีรูปประกอบ พร้อม GPS บอกตำแหน่ง เนื้อหาเข้าใจง่าย

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

11 กรกฎาคม 2019