เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 14.30 -16.30 น.  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล และ คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล  ได้ให้การต้อนรับ  Ph.D. James Noh ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมฮาลาลเกาหลีใต้   ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อนำวิจัยที่ค้นพบในประเทศไทยไปพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศเกาหลี  พร้อมทั้งบรรยายความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุม ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มากขึ้น

DSC08918 DSC08920

DSC08921 DSC08922 DSC08924 DSC08925