เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักจุฬาราชมนตรี (http://www.skthai.org/) มีโอกาสต้อนรับผู้เยี่ยมชมจาก National Commision on Muslim Fillipins (NCMF) โดยมี Ms.Yasmin Busran-Lao ตำแหน่ง Secretary and Chief Executive Offer โดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบุคคล ได้แนะนำศูนย์ฯ ร่วมปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลสร้างแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” ตามแนวปฏิบัติของฮาลาลประเทศไทย โดยผู้ที่เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์ ได้แก่

1. Commissioner Edliwasif T. Baddiri
2. Commissioner Esmael W. Ebrahim
3. Commissioner Meho K. Sadain
4. Commissioner Salem K. Demuna
5. NCMF Halal Program Directer Lakim D. Tapa