วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำทีมโดยนักวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ, ดร.เกษิณี เกตุเลขา, ดร.นัจวา สันติวรกุล และนางสาวซูไนนี มาหะมะ ให้การต้อนรับคณะดาอีในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจากอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาลของแต่ละประเทศและการใช้ชีวิตแบบฮาลาลไลฟ์สไตล์ในการเลือกบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เครื่องสำอางและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง KFC, บุหรี่ และกัญชา

ทั้งนี้ทางคณะมีความสนใจเป็นอย่างมากและได้มีการถ่ายทอดสดขณะฟังบรรยายผ่านทาง Facebook เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการศึกษาดูงานครั้งนี้