เมื่อระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2558 ทีผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้ถูกเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงาน Myanmar First International Trade Show & SME Expo โดยมีผู้แทนจาก ศวฮ. คือ นางชัชรัช ขมิ้นทอง นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการการจัดนิทรรศการ Myanmar First International Trade Show & SME Expo ณTatmadaw Exhibition Hall กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล

 

dsc_1341 dscn7991 dscn7985 dscn7613 dsc_1352 dsc_1332 dsc_1268 dsc_1259