ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น.

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพิธีลงนามต่ออายุ MOU ร่วมกับ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka อินโดนีเซีย