ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่ปรึกษา และทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ คณะจากสภาหอการค้ามนฑลริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี Mr. Krayem S. Alenezi, Member of the Board of Directors Riyadh Chamber หัวหน้าคณะ นำนักธุรกิจและภาคเอกชนกว่า 50 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายสรุปพันธกิจและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมเยี่ยมชม Mini Expo จากผู้ประกอบการฮาลาลไทยกว่า 17 ราย

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการศตวรรษที่ 2 ผู้แทนอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายประสาร บุญส่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายสนั่น อังกุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมต้อนรับคณะด้วยวัตถุประสงค์การเยือนครั้งเพื่อแสวงหาตลาดและหุ้นส่วนทางธุรกิจรายใหม่ ศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในไทย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์กับนักธุรกิจไทยโดยถือเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะผู้แทนภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียภายหลั่งการปรับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ซาอุดีอาระเบีย และถือเป็น return visit จากฝ่ายซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทางสภาหอการค้ามณฑลริยาด เล็งเห็นว่า นักธุรกิจซาอุดีอาระเบียที่มาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เห็นสมควรมาเยี่ยมชมและสร้างเครือข่ายด้านวิชาการฮาลาลของประเทศไทย จึงได้จัดโปรแกรมพาคณะมาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ