วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้สัมภาษณ์ ในสารคดีชุด Halal Asia ซึ่งผลิตโดยบริษัท Mediacrop เป็นบริษัทผลิตสื่อสัญชาติสิงคโปร์ ผลิตสื่อภาษาอังกฤษ มาเลย์เเละจีน มีช่องในเครือ อย่าง Channel News Asia ที่ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ เเละช่อง Suria ออกอากาศเป็นภาษามาเล

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ พูดถึงอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย การเติบโตของตลาดฮาลาล ความเป็นมา บทบาท เเละความสำคัญของ ของศวฮ. การทำงานร่วมกับหน่วยงานศาสนาในเเนวทาง ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ รวมถึงเเนวทางการทำงานของ ศวฮ. ในยุค 4.0 เช่นการพัฒนา Halal Block chain การพัฒนาแอพพลิเคชั่น Halal Route , HALplus ซึ่งคาดว่าจะออกอากาศทางโทรทัศน์ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เเละเผยเเพร่ลงสื่อออนไลน์ช่องทางอื่นของบริษัทต่อไป