เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฮาลาล 4.0” เพื่อต้อนรับคณะทำงานจาก LPPOM-MUI (Halal Assesment Institute for Food Drug and Cosmetics – Indonesian Council of Ulama) of West Jawa – Indonesia องค์กรรับรองฮาลาลจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

14870611487060148705914870581487057148705614870551487054148705314870521487051148705014870491487048