เมื่อวันพฤหัส ที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการต้อนรับคณะทำงานจาก Lembaga Pengkajian Pangan,Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) จากประเทศอินโดนีเซีย โดย นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการระหว่างประเทศ คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยด้านบริหารงานบุคคล และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การตอนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11