Inganida Hadning, Pinash Utami, Radtya Agung and M.Rifgi Wicaksana Lecturer from University of Muhammadiyah yogyakarta Indonesia จำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2555