เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 -12.00น.  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย Dr.Hirotoshi  Tamura จาก Faculty of Agriculture , Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น นำนักศึกษาและอาจารย์จำนวน 20 คน เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร ภายใต้หลักสูตร Fishery Products Processing  โดย มี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม และทำการบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการศาสนบัญญัติ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” แก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชม  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มากขึ้น

 

dsc08958 dsc08960 dsc08961 dsc08964 dsc08995 dsc09002 dsc09015 dsc09018 dsc09022 dsc09025 dsc09034 dsc09040 dsc09051 dsc09052