วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก IPB University ประเทศอินโดนีเซีย โดยคุณมนัส ได้อธิบายถึงแนวทางการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงประเด็นเรื่องฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งทาง IPB University ยังได้มีการแนะนำ IPB University ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลและเยี่ยมชม Haram Museum โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ พิณแสง เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล